Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe
lista - adres, kontakt

województwo
miasto
typ uczelni -  
Prezentacja uczelni
Kalisz, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Elektroradiologia
Fizjoterapia
Kosmetologia
Obronność państwa
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Obronność państwa nowość
Pielęgniarstwo
Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym * nowość
Zarządzanie i dowodzenie nowość

MBAwięcej »

Studia podyplomowewięcej »

Organizacje studenckiewięcej »

Wydziały, jednostkiwięcej »
Strona www uczelni: www.pwsz.kalisz.pl

Mapa


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na